Chuyên mục: TIN TỨC DỰ ÁN

Thi công Căn hộ 360 Giải Phóng

Thi công Căn hộ 360 Giải Phóng

Thi công Căn hộ 360 Giải Phóng  chuẩn bị xong phần móng nhà – Chung cư thứ tám mươi của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 84 ngày có HĐMB THÔNG TIN VỀ DỰ …
Thi công Dự án 360 Giải Phóng

Thi công Dự án 360 Giải Phóng

Thi công Dự án 360 Giải Phóng  được đơn vị xây dựng làm rất khẩn trương – Chung cư thứ bảy chín của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 83 ngày có HĐMB …
Thi công Chung cư 360 Giải Phóng

Thi công Chung cư 360 Giải Phóng

Thi công Chung cư 360 Giải Phóng  đang cần đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ – Chung cư thứ bảy tám của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 82 ngày có HĐMB …
Xây dựng Tòa nhà 360 Giải Phóng

Xây dựng Tòa nhà 360 Giải Phóng

Xây dựng Tòa nhà 360 Giải Phóng  hưởng ứng phong trào căn nhà xanh – Chung cư thứ bảy bảy của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 81 ngày có HĐMB THÔNG TIN VỀ …
Xây dựng Căn hộ 360 Giải Phóng

Xây dựng Căn hộ 360 Giải Phóng

Xây dựng Căn hộ 360 Giải Phóng  bắt buộc phải làm đúng theo bản vẽ chi tiết – Chung cư thứ bảy sáu của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 80 ngày có HĐMB …
Xây dựng Dự án 360 Giải Phóng

Xây dựng Dự án 360 Giải Phóng

Xây dựng Dự án 360 Giải Phóng  đồng ý làm theo đúng thiết kế người mua yêu cầu – Chung cư thứ bảy năm của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 79 ngày …
Xây dựng Chung cư 360 Giải Phóng

Xây dựng Chung cư 360 Giải Phóng

Xây dựng Chung cư 360 Giải Phóng  đáp ứng mọi tiêu chí về chất lượng – Chung cư thứ bảy bốn của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 78 ngày có HĐMB THÔNG TIN …
Triển khai Tòa nhà 360 Giải Phóng

Triển khai Tòa nhà 360 Giải Phóng

Triển khai Tòa nhà 360 Giải Phóng  nhanh chóng hoàn thành trong cuối năm nay – Chung cư thứ bảy ba của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 77 ngày có HĐMB THÔNG …
Triển khai Căn hộ 360 Giải Phóng

Triển khai Căn hộ 360 Giải Phóng

Triển khai Căn hộ 360 Giải Phóng  chờ duyệt kế hoạch xây dựng tòa nhà – Chung cư thứ bảy hai của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 76 ngày có HĐMB THÔNG …
Triển khai Dự án 360 Giải Phóng

Triển khai Dự án 360 Giải Phóng

Triển khai Dự án 360 Giải Phóng  đang được đơn vị thi công duyệt – Chung cư thứ bảy mốt của TINCOM GROUP – thiết kế nhà đẹp – Sau khoảng 75 ngày có HĐMB THÔNG TIN VỀ …