Chuyên mục: TIN TỨC DỰ ÁN

Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng

Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng

Giải thưởng Chung cư 360 Giải Phóng  đối với khách hàng mua căn hộ trong tháng 10 – Chung cư thứ năm mươi của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 54 ngày có HĐMB …
Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng

Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng

Nhà kho Tòa nhà 360 Giải Phóng  thế kế cho cư dân dùng làm chỗ để xe ô tô – Chung cư thứ bốn chín của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 53 ngày …
Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng

Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng

Nhà kho Căn hộ 360 Giải Phóng  mang tới phần diện tích trống để đồ gia đình – Chung cư thứ bốn tám của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 52 ngày có HĐMB …
Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng

Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng

Nhà kho Dự án 360 Giải Phóng  là khu kỹ thuật để điều hòa và máy phát điện – Chung cư thứ bốn bảy của TINCOM GROUP – loại thiết kế đẹp – Sau khoảng 51 ngày có …